معرفی برگزیدگان «پنجمین دوره اعطای نشان عکس سال مطبوعاتی ایران»