1378
هیئت‌موسس
حسین پرتوی، بهمن جلالی، نادر داودی، محسن راستانی، لاله شرکت، سیف‌اله صمدیان، محمد فرنود و کاوه گلستان
1378
1378
دوره اول هیئت‌مدیره
علی آذرنیا کماری (رئیس هیئت‌مدیره)
فرهاد سلیمانی (نایب‌رئیس هیئت‌مدیره)
اصغر آزاددل (خزانه‌دار)
علیرضا عابدی (دبیر و عضو اصلی هیئت‌مدیره)
محمود ظهیرالدینی (عضو اصلی هیئت‌مدیره)
داریوش عسگری (عضو اصلی هیئت‌مدیره)
احمد نصیرپور (عضو اصلی هیئت‌مدیره)
عالیه مطلب‌زاده (عضو علی‌البدل هیئت‌مدیره)
رضا حافظ القرآن (بازرس اصلی)
حسین هاشمی (بازرس اصلی)
1378
1380
دوره دوم هیئت‌مدیره
رسول اولیاءزاده
علی آذرنیا
احمد نصیرپور
کاوس صادقلو
اصغر آزاددل
امیر عابدی
منوچهر قلمچی
1380
1382
دوره سوم هیئت‌مدیره
علی آذرنیا
کاوس صادقلو
مجید شادمان نژاد
محمد جعفری
احمد نصیرپور
فرزانه خادمیان
زهرا رنجبر
محمد رازدشت
اصغر آزاددل( دبیر)
مجتبی تکین
غلامرضا حافظ القرآن
1382
1384
دوره چهارم هیئت‌مدیره
کاوس صادقلو
فرزین گلپاد
محمد جعفری
احمد نصیرپور
رسول اولیاءزاده
اصغر آزادل
اصغر آهار
1384
1387
دوره پنجم هیئت‌مدیره
سال 1387 اعضای اصلي راهب هماوندي (رييس)، بهروز مهري ( نايب رييس)، محمد جعفري (خزانه دار)، احمد نصيرپور، كاووس صادقلو، فرزانه خادميان، محمدرضا عليمددي و ساتيار امامي (مستعفي) اعضاي علي البدل حسن قاءدي بازرسان غلامرضا حافظالقران، محمد رازدشت، صادق خاموشي (مستعفي) بازرس علي البدل منوچهر يگانه دوست دبير اصغر آزاددل
1387
1389
دوره ششم هیئت‌مدیره
سال 1389 کاوس صادقلو ( رئیس ) - محمدرضا علی مددی ( نائب رئیس ) - محمد جعفری ( خزانه دار ) - نصرالله فروتن فر ( دبیر ) - سید محسن سجادی - حسن قائدی- احمد نصیرپور - اعضای علی البدل بابک فروتنی - مجید شادمان نژاد بازرسان اصلی غلامرضا حافظ القرآن - مهدی میرزایی بازرس علی البدل حمیدرضا نجف
1389
1391
دوره هفتم هیئت‌مدیره
سال 1391 کاوس صادقلو ( رئیس هیات مدیره ) ، بابک فروتنی ( نائب رئیس هیات مدیره ) ، مجید شادمان نژاد ( دبیر انجمن ) ، محمد جعفری( خزانه دار ) ، حمید فروتن ، سید محسن سجادی ، ساتیار امامی اعضای علی البدل هیات مدیره نامور عباسیان و احمد نصیر پور بازرسان اصلی انجمن غلامرضا حافظ القرآن و ناصر صحت بازرس علی البدل انجمن علیرضا سلطانی
1391
1393
دوره هشتم هیئت‌مدیره
کاوس صادقلو (رئیس هیئت‌مدیره) ساتیار امامی (نایب‌رئیس هیئت‌مدیره) محمد جعفری (خزانه‌دار) بابک فروتنی (دبیر) اصغر آزاددل (عضو اصلی) علیرضا سلطانی شاد (عضو اصلی) مجید شادمان‌نژاد (عضو اصلی) فضل‌اله احمدی (عضو علی‌البدل) نامور عباسیان (عضو علی‌البدل) غلامرضا حافظ القرآن (بازرس اصلی) ناصر صحت (بازرس اصلی) مهدی میرزائی (بازرس علی‌البدل)
1393
1395
دوره نهم هیئت‌مدیره
حمید فروتن (رئیس هیئت‌مدیره) مرتضی فرج‌آبادی (نایب‌رئیس هیئت‌مدیره) مهدی قاسمی (خزانه دار) اصغر آزاددل (دبیر و عضو اصلی) محمد نوروزی فراهانی (عضو اصلی) کاوس صادقلو (عضو اصلی) علی حسن‌پور(عضو اصلی) ابراهیم نوروزی (عضو علی‌البدل) محمد جعفری (عضو علی‌البدل) غلامرضا حافظ القران (بازرس اصلی) سجاد صفری دهکردی (بازرس اصلی) ناصر صحت (بازرس علی البدل)
1395
1397
دوره دهم هیئت‌مدیره
حمید فروتن (رئیس هیئت‌مدیره) ساتیار امامی (نایب‌رئیس هیئت‌مدیره) مهدی قاسمی (خزانه دار) اصغر آزاددل (دبیر) سجاد صفری دهکردی (عضو اصلی) جاوید نیک‌پور (عضو اصلی) امیر نریمانی (عضو اصلی) یلدا معیری (عضو اصلی) مهدی حسنی بافرانی (عضو علی‌البدل) محمدرضا علی‌مددی (عضو علی‌البدل) جواد گلزار خرم (بازرس اصلی) محمد دلکش (بازرس اصلی) مجید شادمان‌نژاد (بازرس علی‌البدل)
1397
1400
دوره یازدهم هیئت‌مدیره
حمید فروتن (رئیس هیئت‌مدیره) علی آقاربیع (نایب‌رئیس هیئت‌مدیره) صبا طاهریان (خزانه‌دار) محمد دلکش (عضو اصلی) آرش خاموشی (عضو اصلی) سجاد صفری (عضو اصلی) مجید عسگری‌پور (عضو اصلی) مرتضی فرج‌آبادی (عضو علی‌البدل) امیر خلوصی (عضو علی‌البدل) مهدی قاسمی (بازرس اصلی) ابوالفضل نسائی (بازرس اصلی) اصغر خمسه (بازرس علی‌البدل) روشن نوروزی (دبیر)
1400