برگزیدگان ششمین دوره نشان عکس سال مطبوعاتی ایران معرفی شدند

ششمین دوره نشان عکس سال مطبوعاتی با معرفی برگزیدگان بخش‌های مختلف به کار خود پایان داد.

  • مریم کامیاب برنده نشان تک‌عکس ورزشی
  • جاوید نیکپور برنده نشان مجموعه عکس ورزشی
  • مریم آل‌مومن دهکردی برنده نشان تک‌عکس مستند
  • حمید سبحانی برنده نشان مجموعه عکس مستند
  • زبیر موحد برنده نشان مجموعه بلندمدت
  • علی خارا برنده نشان مجموعه عکس خبری

همچنین هیات داوران در بخش‌های تک‌عکس خبری و مالتی‌مدیا اثری را شایسته دریافت نشان ندانست.