تعرفه رسمی و پایه‌ای خدمات و آثار عکاسی مطبوعاتی در سال 1402

«انجمن صنفی عکاسان مطبوعاتی ایران» در سال‌های اخیر با هدف بهبود شرایط اقتصادی صنف عکاسان مطبوعاتی، نسبت به قیمت‌گذاری خدمات عکاسی مطبوعاتی و انتشار دفترچه تعرفه اقدام کرده است.
در سال جاری نیز انجمن به منظور بررسی هرچه دقیق‌تر شرایط موجود، مشخص‌کردن اولویت‌های قیمت‌گذاری، تعیین پارامترهای تاثیرگذار در قیمت و… اقدامات مختلفی را انجام داد.

در نخستین گام انجمن صنفی عکاسان مطبوعاتی با انتشار یک پرسشنامه و دعوت از عکاسان مطبوعاتی برای پاسخ به آن تلاش کرد تا وضعیت موجود را ارزیابی کند. این نظرسنجی که 188 عکاس مطبوعاتی شاغل در رسانه‌ها به آن پاسخ دادند، چشم‌انداز دقیق و روشنی را به انجمن برای تعیین تعرفه خدمات ارائه داد.

در گام بعدی، انجمن با دعوت از عکاسان مطبوعاتی، پیشکسوتان و فعالین رسانه‌ای در یک جلسه حضوری در خانه هنرمندان ایران، نتایج این نظرسنجی را با حاضرین در میان گذاشت و دیدگاه‌های مشورتی این افراد را برای شرایط انتشار تعرفه و تاثیرگذاری هرچه بیشتر آن دریافت کرد.

در گام سوم نیز پیش‌نویس اولیه تعرفه انجمن در اختیار جمعی از سردبیران رسانه‌ها، دبیران عکس و متخصصین قرار گرفت و دیدگاه‌های مشورتی آن‌ها نیز در بهبود تعرفه سال 1402 لحاظ شد.
در تعرفه ارائه‌شده توسط انجمن صنفی عکاسان مطبوعاتی ایران در سال 1402 توجه به نکات زیر لازم است:

  • مبالغ ذکرشده در این تعرفه به صورت قیمت «پایه» و «حداقلی» در نظر گرفته شده است.
  • انجمن در مذاکرات آتی خود با مدیران رسانه‌ها و معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تلاش خواهد کرد تا این تعرفه بیش از پیش از سوی نهادهای مختلف به رسمیت شناخته شود.
  • باید توجه داشت که توجه به قیمت‌گذاری دقیق و نظام‌مند به عنوان یک تعهد حرفه‌ای، ضامن هماهنگی و همبستگی بين همکاران عکاسی مطبوعاتی در سراسر ایران خواهد بود.
  • انجمن آگاه است که بسیاری از عکاسان مطبوعاتی، به خصوص عکاسان مستقل با شرایط پیچیده و سخت اقتصادی دست‌وپنجه نرم می‌کنند. توصیه انجمن به تمامی اعضا و همکاران خود این است که از این سند به عنوان مبنای اولیه مذاکرات خود با کارفرمایان و سفارش‌دهندگان استفاده کنند و با در نظر گرفتن قیمت پایه‌ ارائه‌شده در این تعرفه و حفظ سطح کیفی حرفه‌ای فعالیت‌های خود، به توسعه اقتصادی این شغل در کشورمان کمک کنند.
  • انجمن از رسانه‌ها و سفارش‌دهنده‌هایی که این تعرفه را مبنای مذاکرات برای پرداخت دستمزد عکاسان مطبوعاتی قرار می‌دهند، قدردانی می‌کند.
  • این تعرفه حاصل کار گروهی اعضای هیئت‌مدیره، کمیته‌های تخصصی و مشاوران انجمن بوده و با درنظر گرفتن ملاحظات اقتصادی و حقوقی جاری کشور به عنوان شاخص و راهنمای پایه‌ای تعیين قیمت خدمات عکاسی مطبوعاتی ایران مورد استفاده قرار می گیرد.

دانلود دفترچه تعرفه رسمی و پایه‌ای خدمات و آثار عکاسی مطبوعاتی در سال 1402