جلسه داوری ششمین نشان عکس سال مطبوعاتی برگزار شد

داوری آثار ارسال شده به ششمین دوره نشان عکس سال مطبوعاتی ایران با حضور محمود کلاری، پیمان هوشمندزاده، رضا معطریان، علی آقاربیع و روح‌الله وحدتی در دفتر انجمن در دو روز متوالی برگزار شد و برگزیدگان ششمین دوره مشخص شدند.

نشست مطبوعاتی ششمین دوره نشان روز چهارشنبه ۲۶ مرداد برگزار خواهد شد.