رونمایی از پوستر چهارمین دوره نشان عکس سال مطبوعاتی ایران

همزمان با نشست خبری چهارمین دوره نشان عکس سال مطبوعاتی ایران، از پوستر این دوره نشان با حضور پیشکسوتان عکاسی مطبوعاتی رونمایی شد.