فراخوان نظرسنجی از اعضا برای اساسنامه

اعضای محترم انجمن صنفی عکاسان مطبوعاتی ایران

بدینوسیله به اطلاع اعضای محترم انجمن صنفی عکاسان مطبوعاتی ایران می رساند در آستانه ورود انجمن به دهه سوم تاسیس خود و عدم بازنگری دراساسنامه انجمن طی 10 سال گذشته لازم است مواد و بندهایی از اساسنامه بازنویسی و به روز شود.

دراین رابطه با گذشت 10 سال از آخرین تغییرات اساسنامه براساس نیازو تایید مجمع عمومی انجمن درسال گذشته ، هیات مدیره انجمن اقدام به تشکیل کمیته بررسی و تغییراساسنامه متشکل ازاساتید و صاحب نظرانی چون آقایان اسماعیل عباسی ،محمد صیاد ، نادر داودی ، رضا معطریان ، مرتضی فرج آبادی، غلامرضا حافظ القران ، اصغر آزاددل و اعضای هیات مدیره و بازرسان نمود.

کمیته فوق طی جلساتی اقدام به تهیه پیش نویس اساسنامه جدید نمود که پس از بررسی در هیات مدیره و تغییرات جزئی اکنون آماده شده تا اعضای انجمن آن را ملاحظه و با مواد و بندهای قبلی تطبیق داده و نظرات و پیشنهادات خود را ارایه نمایند.

پس از اعمال نظرات اعضاء و ادیت نهایی ، مفاد اساسنامه جدید جهت بررسی و تایید اولیه به کارشناسان محترم سازمانهای کارگری و کارفرمایی وزارت تعاون ، رفاه و تامین اجتماعی ارسال خواهد شد تا زمینه برگزاری مجمع فوق العاده به زودی مهیا و در آن توسط اعضاء رای گیری و به تصویب نهایی برسد.

بر این اساس خواهشمند است فایل تلفیقی اساسنامه فعلی و پیشنهادی را مطالعه نموده و نظرات و پیشنهادات خود را با ذکرشماره مواد اساسنامه برای هیات مدیره ارسال نمایید تا در صورت امکان ، تغییرات انجام شود.

لازم به ذکر است مواد اساسنامه حاضردر بالای خطوط تک به تک با مواد پیشنهادی در زیر هرخط مقایسه شده و کلمات و عبارت های حذف شده با رنگ قرمزو اضافه شده با رنگ سبز مشخص شده است و کلمات و عبارات به رنگ سیاه نیاز به تغییرات نداشته و همان بندهای اساسنامه فعلی است. خواهشمند است نظرات و پیشنهادات خود را ظرف یک هفته تا 13 دی ماه 98 از طریق ای میل انجمن به نشانی: dabirkhaneh.ipja@gmail.com یا آی دی ادمین تلگرا م کانال انجمن ارسال فرمایید.