محسن وزیری عکاس روزنامه اطلاعات درگذشت

محسن وزیری عکاس روزنامه اطلاعات و از اعضای انجمن صنفی عکاسان مطبوعاتی ایران درگذشت.

محسن وزیری متولد 1355 و عکاس روزنامه اطلاعات بود و از سال 1378 به عضویت انجمن صنفی عکاسان مطبوعاتی درآمده بود.

انجمن صنفی عکاسان مطبوعاتی ایران این ضایعه را به خانواده ایشان و جامعه عکاسی مطبوعاتی تسلیت می‌گوید.