مهلت ارسال آثار به چهارمین دوره نشان عکس سال مطبوعاتی تمدید شد

با توجه به درخواست های مکرر و مشکلاتی که برای برخی عکاسان در آپلود عکس ها برای ارسال به چهارمین دوره نشان عکس سال مطبوعاتی ایران بوجود آمده است ، دبیرخانه تصمیم به تمدید مهلت ارسال آثار تا پایان روز ۹۹/۰۴/۱۳ گرفت .