علی همتی عکاس پیشکسوت درگذشت

علی همتی، عکاس پیشکسوت مطبوعاتی و از اعضای انجمن صنفی عکاسان مطبوعاتی ایران درگذشت. علی همتی متولد 1330 و بازنشسته روزنامه رسالت بود و از سال 1381 به عضویت انجمن صنفی عکاسان مطبوعاتی درآمده بود. انجمن صنفی عکاسان مطبوعاتی ایران این ضایعه را به خانواده ایشان و جامعه عکاسی مطبوعاتی تسلیت می‌گوید.