«محمد گل‌جامجو» همچنان در کُما

«محمد گل جامجو» عکاس و مجموعه‌دار پیشکسوت از حدود 40 روز پیش به کُما رفته و در بیمارستان مدرس تهران بستری است. این هنرمند پیشکسوت بر اثر از دست رفتن علائم بالینی و نشانه های اولیه حیات، به بیمارستان منتقل شده بود و در حال حاضر نیز متاسفانه سطح هوشیاری پایینی دارد و به واسطۀ […]