Logo سایت رسمی «انجمن صنفی عکاسان مطبوعاتی ایران»
ورود به سامانه اعضای انجمن

امیر نریمانی، دبیر سومین دوره نشان عکس سال مطبوعاتی ایران
سعی کردیم که در چینش داوری همه جوانب را بسنجیم
در داوری ها کارکرد، تاثیر و جایگاه عکس در مطبوعات مورد نظر قرار گرفت.
فکر می کنم در سال های آینده این نشان، اعتبار منطقه ای به خود بگیرد چون تفکر پشت برگزاری نشان وجود دارد و ما دقیقا می دانیم که در چه مسیر قرار داریم.
http://ipja.ir/news/1153