Logo سایت رسمی «انجمن صنفی عکاسان مطبوعاتی ایران»
ورود به سامانه اعضای انجمن


«انجمن صنفی عکاسان مطبوعاتی ایران» در سال‌های اخیر با هدف بهبود شرایط اقتصادی صنف عکاسان مطبوعاتی، نسبت به قیمت‌گذاری خدمات عکاسی مطبوعاتی و انتشار دفترچه تعرفه اقدام کرده است.

▫️     مبالغ ذکرشده در این تعرفه به صورت قیمت «پایه» و «حداقلی» در نظر گرفته شده است. 

▫️     انجمن در مذاکرات آتی خود با مدیران رسانه‌ها و معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تلاش خواهد کرد تا این تعرفه بیش از پیش از سوی نهادهای مختلف به رسمیت شناخته شود. 

▫️     باید توجه داشت که توجه به قیمت‌گذاری دقیق و نظام‌مند به عنوان یک تعهد حرفه‌ای، ضامن هماهنگی و همبستگی بين همکاران عکاسی مطبوعاتی در سراسر ایران خواهد بود.

▫️     انجمن آگاه است که بسیاری از عکاسان مطبوعاتی، به خصوص عکاسان مستقل با شرایط پیچیده و سخت اقتصادی دست‌وپنجه نرم می‌کنند. توصیه انجمن به تمامی اعضا و همکاران خود این است که از این سند به عنوان مبنای اولیه مذاکرات خود با کارفرمایان و سفارش‌دهندگان استفاده کنند و با در نظر گرفتن قیمت پایه‌ ارائه‌شده در این تعرفه و حفظ سطح کیفی حرفه‌ای فعالیت‌های خود، به توسعه اقتصادی این شغل در کشورمان کمک کنند.

▫️     انجمن از رسانه‌ها و سفارش‌دهنده‌هایی که این تعرفه را مبنای مذاکرات برای پرداخت دستمزد عکاسان مطبوعاتی قرار می‌دهند، قدردانی می‌کند.

▫️     این تعرفه حاصل کار گروهی اعضای هیئت‌مدیره، کمیته‌های تخصصی و مشاوران انجمن بوده و با درنظر گرفتن ملاحظات اقتصادی و حقوقی جاری کشور به عنوان شاخص و راهنمای پایه‌ای تعیين قیمت خدمات عکاسی مطبوعاتی ایران مورد استفاده قرار می گیرد.


کلید واژه ها

تعرفه 1403