Logo سایت رسمی «انجمن صنفی عکاسان مطبوعاتی ایران»
ورود به سامانه اعضای انجمن

حمید فروتن، رئیس هیات مدیره انجمن صنفی عکاسان مطبوعاتی ایران:
برگزاری دوره اعطای نشان عکس سال مطبوعاتی ایران کاملا خودجوش بوده است
بومی شده جایزه جهانی عکس مطبوعات هستیم
http://ipja.ir/news/1151