Logo سایت رسمی «انجمن صنفی عکاسان مطبوعاتی ایران»
ورود به سامانه اعضای انجمن
در روز دوم نمایشگاه سومین دوره عکس سال مطبوعاتی ایران و آرای بخش مردمی، در مجموع 317 بازدید با استفاده از Qrcode صورت گرفت که از این تعداد بازدید، 110رای ثبت شده است.