Logo سایت رسمی «انجمن صنفی عکاسان مطبوعاتی ایران»
ورود به سامانه اعضای انجمن

منتخب بخش مردمی
 
به گزارش روابط عمومی انجمن صنفی عکاسان مطبوعاتی ایران، برای اولین بار در سومین دوره نشان عکس سال مطبوعاتی ایران آثار یک عکاس به عنوان منتخب بخش مردمی انتخاب و در مراسم اختتامیه مورد تقدیر قرار خواهد گرفت. 

بازدیدکنندگان می توانند با اسکن QRCode عکس یا مجموعه عکس نسبت به امتیاز دهی اقدام کنند. عکس یا مجموعه عکسی که بیشترین امتیاز را داشته باشد به عنوان منتخب بخش مردمی سومین دوره نشان عکس سال مطبوعاتی ایران تقدیر خواهد شد.